گزیده ای از خدمات شرکت رامان فیدار سازه

- کارخانه رامان فیدار سازه با ظرفیت تولید حداقل 40 تن در روز تامین متریال پروژه شما را در کمترین زمان به انجام می رساند.

- پس از دریافت سفارش و انجام امور مالی و اداری، امکان انبارش کالای شما در انبار سرپوشیده کارخانه رامان محیا می باشد.

- کنترل زیرسازی پیش از اجرا و ارسال گزارش جامع فنی ازکیفیت زیرسازی پروژه برای کارفرمایان محترم از خدمات رامان فیدار سازه در پروژه ها می باشد.

- کنترل کیفیت، نظارت بر اجرا و تهیه و ارسال گزارشات مربوطه برای مجریان و کارفرمایان محترم، ضامن نهایی کیفیت محصولات ما خواهد بود.

- نظارت بر بارگیری و ارائه خدمات مشاوره ای برای بارگیری بهینه در راستای کاهش هزینه تمام شده اجرا برای مجریان و کارفرمایان محترم از دیگر خدمات شرکت رامان فیدار سازه می باشد.