نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بدون دیدگاه
511 بازدید
5 امتیاز

“مقاوم سازی ساختمان ها در برابر آتش الزام مقررات ملی است“ نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در تاریخ 6 الی 9 مرداد 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت های فعال در صنعت ساختمان حضور و به ارائه جدیدترین محصولات خود در این صنعت پرداختند. در ادامه گفتگوی مدیرفروش شرکت […]

مقاوم سازی ساختمان ها در برابر آتش الزام مقررات ملی است

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در تاریخ 6 الی 9 مرداد 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت های فعال در صنعت ساختمان حضور و به ارائه جدیدترین محصولات خود در این صنعت پرداختند.

در ادامه گفتگوی مدیرفروش شرکت رامان فیدار سازه را در حاشیه این نمایشگاه مشاهده میکنید.

 

شــرکت رامــان فیدار ســازه بطور تخصصــی در زمینه پوشــش های نوین ســاختمانی و مــواد مقاوم در برابر آتــش فعالیت مــی کند. این شــرکت در ســال1395  ثبــت و فعالیت تولیــدی / بازرگاني خود را در سال 1397شــروع نموده و خط تولید خــود را به حداکثــر ظرفیت تولید در شاخه های مختلف پوشش های ساختمانی رسانیده است. این شــرکت هدف اصلی خود را در غالب ارائه تولیدات با کیفیت در ســطح بین المللی ترسیم نموده است. در همین راســتا مدیر فروش شــرکت رامان فیدار ســازه در رابطه با فعالیت و عملکــرد این مجموعــه تولیدی گفت: در حال حاضر ما در شــرکت رامان فیدار ســازه تولیدکننده انواع عایق هــای حرارتی، صوتی، مقاوم در برابر لرزه و همچنین پوشــش ضد حریق ســازه ای هستیم و امیدواریم در ســال آینده چهار محصول دیگر ساختمانی به سبد تولیدات کارخانه اضافه نماییم.

 

پاتریس تسلیمی در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: عایق های حرارتی با تکنولوژی نوین یکی از نیازهای اصلی ســاختمان های کشــورمان در زمینه جلوگیــری از پرت انرژی و بهینه ســازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان سازی ایران می باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به بالابودن هزینه ســرانه مصرف سوخت و انــرژی، کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از پرت انرژی در ســاختمان ها جزو مباحث مهم کشور ماست. وی با بیان اینکه پرت انرژی در ســاختمان ها به دلیــل قدیمی بودن تکنولوژی های مورد استفاده به راحتی قابل لمس و مشاهده می باشد، عنوان کرد: متریال و ســاز و کارهایی که بتوانند این ضعف را برطرف سازند و یا این خدمات را به ســاکنان و متصرفین ســاختمان ها ارائه کنند، کمک بزرگی به مردم، کشور و صنعت ساختمان ایران خواهند کرد. وی با اشــاره به اینکه عایق های حرارتی ارائه شــده توســط مجموعه رامان فیدار ســازه کاملا سازگار با محیط زیست هســتند ادامه داد: این عایق های حرارتی، عایق های بســیار خوبی برای حفظ ســرما وگرما در منازل، آپارتمان ها، مجموعه های اداری و تجاری، کارخانجات و صنایع و بطور کلی فضاهایی است که نیاز است این انتقال حرارت کنترل شود.

 

وی اضافه کرد: در کنار عایق های حرارتی، محصول ایزولتکو که عایق های صوتی فوق العاده ای را هــم می باشد که معمولا در کف، ســقف و دیوارهای پیرامونی طبقات اجرا می شــوند. ســاکنان آپارتمان ها در شــهرهای بزرگ معمولا با مشکل انتقال ســروصدا از طبقات و واحد های مجاور مواجه هستند وبه طور حتم این عایق های صوتی درکنــار عایق های ضربه و  عایق های مقاوم در برابر لرزش کمک شــایانی در این زمینه به مصرف کنندگان و سازندگان ما خواهد کرد. وی با اشــاره به اینکه در طی چند سال اخیر بحث مقاوم سازی ساختمان ها در برابر حریق در بین عموم جامعه و مهندســان نسبتا جا افتاده است، گفت: از  سال 1392مقررات ملی ساختمان نیاز و اضطرار مقاوم سازی ساختمان ها در برابر آتش را به عنوان یک الزام از سوی جامعه مهندسی اعلام کرده است که خوشــبختانه در حال حاضر در صنعت ساختمان موضوعی نهادینه شده است.

 

وی  با اشاره به دستاوردهای موثر این مجموعه تولیدی یادآور شد: شرکت رامان فیدار سازه و مهندسین مجموعه در حوزه طراحی، اجرا و مهندسی آتش تجربیات حرفه ای و با ارزشی دارند. در خط تولید مواد مقاوم در برابر آتش این شــرکت متریال ســازگار با محیط زیســت و فاقد آزبست ارائه می گردد که با وزن بسیار سبک تحمیل بار مرده به سازه را بسیار کاهش میدهد. مدیر فروش شــرکت رامان فیدار ســازه همچنین اظهار داشت: این محصول مقــاوم به آتش تاییدیه های بیــن المللی، اروپایــی و همچنین تاییدیه های داخلی از ســوی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی و همچنین تاییدیه سازمان آتش نشانی برخوردار است. وی در پایان خاطرنشــان کرد: رســالت مجموعــه رامان فیدار ســازه ارائه محصولات نوین و باکیفیت ســاختمانی به صــورت تولید داخلی و ملی با فن آوری روز دنیا میباشــد کــه امیدواریم بتوانیم قســمتی از نیازهای موجود در صنعت ســاختمان کشور را به روش صحیح، بهینه و اقتصادی مرتفع سازیم.

Rate this post
دسته بندی :

دیدگاه های شما

هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده

افزودن دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید