پروترم لایت – PROTHERM LIGHT

دسته بندی :

پروترم لایت، ملات خشک پایه سیمانی آماده و فوق سبک تشکیل شده از دانه های سبک Politerm و مواد و افزودنی های مخصوص که از خواص مکانیکی بسیار خوبی نیز برخوردار است. ماده مقاوم در برابر آتش پروترم لایت، فاقد آزبست و فیبر بوده و برای محافظت از سازه های فلزی و بتنی، در مقابل آتش طراحی شده است. این پلاستر محافظ حریق با ضخامت متناسب طراحی و بر روی سازه پاشش می‌گردد.

پروترم لایت در رنگ های سفید و خاکستری موجود است. این محصول تنها دارنده گواهینامه ضدقارچ و باکتری از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاییدیه انستیتو پاستور ایران می باشد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وارداﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣـﺤﺼﻮل پروترم لایت را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل تولیدی فایرپروف در کشور دانست.

لازم به ذکر است مسئولیت اجرا بر اساس قوانین کشوری که پروترم لایت در آن اجرا می شود، بر عهده مجریان ذیصلاح می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از این محصول به صفحه پوشش ضد حریق مراجعه کنید.

 

 

پوشش ضد حریق

پروترم لایت، ملات خشک پایه سیمانی آماده و فوق سبک تشکیل شده از دانه های سبک Politerm و مواد و افزودنی‌های مخصوص که از خواص مکانیکی بسیار خوبی نیز برخوردار است. ماده مقاوم در برابر آتش پروترم لایت، فاقد آزبست و فیبر بوده و برای محافظت از سازه های فلزی و بتنی، در مقابل آتش طراحی شده است. این پلاستر محافظ حریق با ضخامت متناسب طراحی و بر روی سازه پاشش می‌گردد.

پروترم لایت در رنگ های سفید و خاکستری موجود است. این محصول تنها دارنده گواهینامه ضدقارچ و باکتری از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاییدیه انستیتو پاستور ایران می‌باشد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎییدیهﻫﺎي ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وارداﺗﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻣـﺤﺼﻮل پروترم لایت را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل تولیدی فایرپروف در کشور دانست.

لازم به ذکر است مسئولیت اجرا بر اساس قوانین کشوری که پروترم لایت در آن اجرا می شود، بر عهده مجریان ذی‌صلاح می‌باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از این محصول به صفحه پوشش ضد حریق مراجعه کنید.

پروترم لایت – PROTHERM LIGHT

مشخصات فنی

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

تصاویر اجرای پروترم لایت – PROTHERM LIGHT